Menighedsrådet

Formand

Else Nørgaard Sørensen
Gjessøparken 31
8600 Silkeborg
Mobil: 24 98 60 15
Mail: valeurelse@hotmail.com

Næstformand og kontaktperson

Birgit Dalsgaard
Bødskovgårdvej 4
Løgager
8600 Silkeborg
Tlf.: 40 71 02 92
Mail: boedskov@live.dk

Kirkeværge

Oluf Kring Dahl
Smedebakken 27
8653 Them
Tlf.: 86 84 76 61
Mobil: 29 84 43 03
Mail: oldahl@mail.dk

Kasserer

Lisbeth Madsen
Møllehøjsvej 6
8653 Them
Mobil:
E mail: eogs@madsen.mail.dk

Evan Johansen

Gjessøparken 58
8600 Silkeborg
Mobil: 21 44 05 18
Mail: evan@johansen.tdcadsl.dk

Sekretær

Ena Schmidt
Saltenvej 14
8653 Them
Mobil: 22 46 75 14
Mail ena.susanne@hotmail.com

Helle Byskov Grove
Gl. Ryvej 3
8653 Them
Mobil: 51 80 42 13
E mail:
hellebyskov12@gmail.com

Karen Kristiansen

Lindevej 2
8653 Them
Tlf. 86 84 90 64
Mail: kakri@privat.dk

Bygningskyndig

Steen Klercke
Skovbakken 11, Gjessø
8600 Silkeborg
Telefon: 86 82 11 30
Mobil: 22 77 62 17
Mail: hesteburet@gmail.com

Menighedsrådsmøder 2017

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde i Them Sognehus

26. okt 18:30
21:30
26. okt 18:30 -
21:30

Menighedsrådsmøde i Them Sognehus

30. nov 18:30
21:30
30. nov 18:30 -
21:30