Plejehjemsgudstjenester

Ældrecentret Toftevang

Gudstjeneste samt oplæsning og sang på Toftevang.

Onsdage i lige uger,  kl. 14.30 i Dagcentret - indledes med fælles kaffebord.