Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald kan ske elektronisk med NemId på www.borger.dk

Blanketter til anmodning om begravelse/bisættelse kan fås her eller ved henvendelse til kirkekontoret.

Hvis man henvender sig til en bedemand er vedkommende normalt også behjælpelig med papirerne, og anmoder om begravelse eller bisættelse med NemId på pårørendes vegne.

Den afdødes fødsels/dåbsattest eller navneattest vedlægges, samt evt. vielsesattest.

På dødsanmeldelsen skal alle bestemmelser vedrørende begravelsen/bisættelsen fastlægges og underskrives af nærmeste pårørende. Bestemmelserne må ikke være i modstrid med afdødes ønsker.

Sognepræsten kan yde rådgivning omkring familiens beslutninger.