Begravelse og Bisættelse

Begravelse/bisættelse 

Henvendelse til den af præsterne, som skal foretage begravelsen, som regel i det sogn, hvor afdøde boede eller havde tilknytning til.

Det samme gælder ved begravelse/bisættelse i forbindelse med ligbrænding. Henvendelsen kan også ske igennem bedemanden.

Bisættelse i kapel 

Efter dødsfald kan den afdøde blive bisat i kapellet på den kirkegård, hvor begravelsen senere skal finde sted. Henvendelse herom til graveren kan også ske igennem bedemanden.