Konfirmation

Alle børn i 14-års alderen, der er døbt, har ret til at blive konfirmeret i sognekirken, hvor de bor.

Konfirmandforberedelsen foregår i 7.klasse hos en af sognets præster eller evt. der, hvor barnet går i skole.

Kommende konfirmationsdatoer:

i 2020
Lørdag den 25. april i Them Kirke og søndag den 26. april i Brande Kirke.

2021
Lørdag den 17. april i Them Kirke og søndag den 18. april i Brande Kirke

2022
Lørdag den 30. april i Them Kirke og søndag den 1. maj i Brande Kirke

2023
Lørdag den 22. april i Them Kirke og søndag den 23. april i Brande Kirke

2024
Lørdag den 13. april i Them Kirke og søndag den 14. april i Brande Kirke

Konfirmander 2020

Vi glæder os til at starte med de nye konfirmander efter sommerferien. Se nedenunder for tilmelding. Der bliver også afholdt indskrivningsgudstjeneste for konfirmanderne.

Konfirmation i Brande Kirke søndag den 26. april 2020

For elever på Vestre Skole er der indskrivningsgudstjeneste søndag d.1.september kl 10.30 i Brande Kirke. Undervisning ligger onsdag morgen i Mariehøj sognehus og foretages af Andreas Engelbrecht Hansen.

Første gang er onsdag d.4.september kl 8.00 i Mariehøj Sognehus

Konfirmation i Them Kirke lørdag den 25. april 2020

For elever på Frisholm Skole er der indskrivningsgudstjeneste søndag d.29.september kl 10.30 i Them Kirke.

Undervisning ligger tirsdag morgen i Them Sognehus og varetages af Majbritt Kjærsgaard Roulund og Andreas Engelbrecht Hansen.

Første gang er tirsdag d.22.oktober kl. 08.00 i Them Sognehus

For elever der går på andre skoler, men gerne vil konfirmeres i Them eller Brande Kirke, bedes man kontakte Andreas Engelbrecht Hansen, alh@km.dk eller 30 52 97 80.

Konfirmandtilmelding

Klik her https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID.

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt Andreas Engelbrecht Hansen, alh@km.dk.