Konfirmation

Alle børn i 14-års alderen, der er døbt, har ret til at blive konfirmeret i sognekirken, hvor de bor.

Konfirmandforberedelsen foregår i 7.klasse hos en af sognets præster eller evt. der, hvor barnet går i skole, og indledes som regel i slutningen af august.

Nærmere oplysninger om konfirmation og konfirmandforberedelse fås ved henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret.

Konfirmandundervisning 2018 -2019

Konfirmandindskrivning

Efter sommerferien starter de nye hold konfirmander så småt op. Vi vil gerne hilse på de nye konfirmander og deres forældre i forbindelse med en gudstjeneste. Det foregår følgende dage:

Them Kirke - elever fra Frisholm Skole:
Søndag den 30. september kl. 10.30.

(undervisningen starter efter efterårsferien)

Brande Kirke - elever fra Vestre Skole:
Søndag den 2. september kl. 10.30.

(undervisningen starter onsdag d.5. september)

Elever, der går på andre skoler, men som gerne vil konfirmeres i Them eller Brande, skal kontakte sognepræst Andreas Engelbrecht Hansen på telefon 30 52 97 80 eller alh@km.dk

Konfirmationsdatoer

2019

Lørdag den 27. april i Them Kirke og søndag den 28. april i Brande Kirke.

i 2020

Lørdag den 25. april i Them Kirke og søndag den 26. april i Brande Kirke.

2021

Lørdag den 17. april i Them Kirke og søndag den 18. april i Brande Kirke

2022

Lørdag den 30. april i Them Kirke og søndag den 1. maj i Brande Kirke

2023

Lørdag den 22. april i Them i Them Kirke og søndag den 23. april i Brande Kirke

2024

Lørdag den 13. april i Them Kirke og søndag den 14. april i Brande Kirke