Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn skal du henvende dig til kirkekontoret i det sogn, du bor i. Kirkekontoret er behjælpelig med oplysning og vejledning.
Blanketten til anmeldelse af navneændring udfyldes digitalt på følgende side på internettet. For visse navneændringer skal der betales et gebyr på 500 kr., det kan ske samme sted.