Navngivning og dåb

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning kan ske ved dåb i folkekirken eller et anerkendt trossamfund eller ved anmeldelse til kirkekontoret/sognepræsten i moderens bopælssogn.

Navngivning kan anmeldes på
www.borger.dk

Navngivning ved anmeldelse betyder ikke, at man derved bliver medlem af folkekirken - først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Henvendelse om dåb sker til præsten ved kirken, hvor dåben ønskes foretaget, som regel i det sogn, hvor man bor eller har særlig tilknytning til.

I Them sogn kan han henvendelse ske til kordegnen www.them.sogn.dk

Tøjdyret Snapper taler om tro, så børn forstår det

Ny online dåbsklub hjælper familier med at tage hul på spørgsmål om tro og kristendom.  Se mere her.