Vielse og Kirkelig velsignelse

Vielse

Indgåelse af ægteskab i Them sogn kan ske i Them eller Brande kirke. Ved vielse udenfor kirkerummet kontaktes sognepræst Andreas Engelbrecht Hansen på telefon 8684 7019 / 3052 9780

Reservation

Them eller Brande kirke kan reserveres til vielse ved henvendelse til them.sogn@km.dk

Inden Vielsen

Inden vielsen skal begge parter udfylde en ægteskabserklæring. Dette gøres på www.borger.dk med Nem Id. Når I modtage kommunens afgørelse i form af en prøvelsesattest, skal originalen afleveres på kirke kontoret.

Prøvelsesattesten kan tidligst bestilles 4 måneder før vielsen, og afleveres i god tid til kirke kontoret. Ved vielsen skal der udover brudeparret være to vidner tilstede. Navne og adresser på vidnerne afleveres ligeledes forud for vielsen på kirke kontoret.

Forud for vielsen har parret en samtale med præsten, hvor man gennemgår forløbet, salmer m.v

Specielle musikønsker skal godkendes af præsten, der er ansvarlig for, hvad der foregår ved alle kirkelige handlinger.

Pyntning af kirken aftales med graver, Lasse Fisker på tlf. 2990 6342 eller på mail, lasse.graver@gmail.com

Vejledning vedr. pyntning findes på dette link  (vejledning er under udarbejdelse)

Navneændring

En evt. navneændring i forbindelse med vielsen foregår digitalt med Nem ID via www.borger.dk  Ved spørgsmål kontaktes kirkekontoret.

Ansøgningen skal være kirke kontoret i hænde senest 14 dage inden vielsen.

Navneændringer på bryllupsdagen er gebyrfri, hvis der er tale om navnefællesskab.

Velsignelse

Ønsker I en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, kan tidspunktet aftales med kordegnen på kirkekontoret