Kirkegårde

Omlægning af Them kirkegård i 2018 og 2019

Them Sogns menighedsråd går i gang med en omlægning af kirkegården i Them, efter hjælp af landskabsarkitekt Preben Skaarup. Arbejdet skulle være gået i gang efter påske, men da foråret lader vente på sig, udskyder vi det i fjorten dage.

Omlægningen bliver taget i etaper. Vi taget lidt i år og noget i 2019. Ellers vil kirkegårdens personalet løbende renovere, når det kan lade sig gøre.

Når I går en tur på kirkegården kan I se, at der er mange tomme gravsteder. Det skyldes især, at mange i dag bliver kremeret, og kun har brug for et lille urnegravsted.

Them kirkegård har plads til ca. 1200 kister og 500 urner, når der regnes med 2 urner i hvert urnested. Menighedsrådet har i samarbejde med Arkitekten valgt at lukke 550 kistepladser. Det er de gravsteder som står tomme i dag, og dem som efterhånden bliver slettet eller udløber. Det er gravstederne ud mod Silkeborgvej og ud mod Præsteengen. Der vil stadig være mange kistepladser, så der stadig er mulighed for at blive begravet i kiste.

Det er planen, at urnegravsteder og kistegravsteder skal have samme prioritet, og kan vælges over alt på kirkegården.

Der regnes med, at fordelingen på gravstedsformer på langt sigt vil være 25 % kistebegravelser og 75 % urnebegravelser.

Planen er, at Them kirkegård skal være mere park venlig, pænere og et rart sted at komme, måske sætte sig på en bænk og nyde sin madpakke,

De tomme gravsteder vil blive lagt sammen og tilsået med græs, nogle af stierne vil også blive til sået med græs. Andre stier bliver omlagt med slotsgrus, med en god bund, så de er nemme at færdes på med rollator og kørestole.

Græsset kan tilføre kirkegården en frodighed og sammen med blomstrende løvtræer, kan det lette den tunge stemning af mange mørke hække og stedsegrønne gravstedsplanter til en lysere og letter kirkegård.

Der vil være mulighed for 5 forskellige begravelses typer og i alle typer kan der ind holde såvel urner som kister.

  1. Stort gravsted med hæk på 3 sider.
  2. Små gravsteder med hæk på 3 sider.
  3. Gravsted med individuelt bed.
  4. Gravsted med bag hæk i fælles bed.
  5.  Gravsted i græs.

Graver Lasse Fisker vil udarbejde nogle demonstrations gravsteder, så der er mulighed for at se et færdigt gravsted.

Der vil ikke blive rørt ved de i brug værende gravpladser, de vil hverken blive flyttet eller ryddet.

Det er Christians Anlæg og kirkegårdens personale med graver Lasse Fisker, der står for omlægningen og de har lovet at de vil gøre det så nænsomt som muligt og få ryddet op hver dag efter arbejdes ophør,

Vi undskylder rodet, og håber at resultatet bliver til glæde for mange.