Them Kirke fra middelalderen

Them Kirkes oprindelige dele - kor og skib

De ældste dele af Them kirke - koret og skibet - er bygget omkring 1200. Senere har man bygget våbenhus og tårn og sideskib til og ændret på kirkens indretning og udsmykning. Sådan har hver generation sat sit præg på sognets kirke, så den stadig kunne bruges som samlingssted ved livets mærkedage og i hverdagens glæde og sorg.

Den romanske kirke i Them

Den gamle døroverligger

Den første kirke blev bygget af sten, som bønderne samlede på marken og særlige stenhuggere huggede smukt i kvadre og med skråkant på soklen. Nogle store sten blev brugt som overliggere over små rundbuede vinduer, hvoraf eet stadig kan ses udvendigt på nordsiden af koret. To andre sidder nu i muren på det senere tilbyggede kirketårn. En stor sten blev brugt til døroverligger med fint udhugget kors; den ligger nu udenfor våbenhuset.

 

Endelig blev en stor granitsten hugget ud til døbefond, hvor dåbsbarnet kunne dykkes ned i vandet. Desværre blev den oprindelige døbefond i 1830'erne kasseret og solgt på auktion. I 1904 fandt man en romansk døbefond, der blev brugt som vandingstrug på en mark i Rodelund. Den blev bragt ind på Silkeborg Museum, men står nu som døbefond i Silkeborg Kirke.

Den første kirke havde hverken tårn eller våbenhus, men to indgange til hhv. mænd og kvinder. Den tilmurede kvindedør kan endnu skimtes i muren under det store vindue på nordsiden af skibet. Kirken havde fladt bjælkeloft og ikke andet inventar end døbefond og alterbord. Man stod op under gudstjenesten og sang med på de latinske hymner, så godt man kunne.


 

Den gotiske kirke i Them

Them Kirke indvendig med hvælvinger

I 1400-tallet lavede man sten af brændt ler - munkesten, så man kunne bygge højere og dristigere. Så byggede man våbenhuset foran syddøren og det første kirketårn med kamtakkede gavle, som ragede højt op over landskabet. Inde i kirken byggede man tre hvælvinger, der omkring 1500 blev udsmykket med kalkmalerier på ribberne og i korbuen.

Jomfru Maria med de syv sværd

Kalkmaleri af Maria med syv sværd

Det berømteste kalkmaleri forestiller Jomfru Maria med 7 sværd pegende mod hjertet som tegn på de 7 gange hun blev ramt af smerte og sorg over sin søn, Jesus. Motivet ses kun i to andre kirker i Danmark, i Skivholme og i Tørring.

Ovenfor ses billedet af en konge med hermelinskåbe og glorie om hovedet, så det må være Kristus, den salvede konge.

Udskåret kristusfigur

Udskåret Kristusfigur

Fra 1400 - tallet er bevaret en udskåret Kristusfigur, som sikkert har hængt på et kors i korbuen, men nu har mistet både arme og fødder og kors, man kan dog stadig se at det er et smukt træskærerarbejde, som også minder om højmiddelalderens glansperiode.

I forbindelse med restaurering af kirken i 2013 er kristusfiguren flyttet tilbage til koret, hvor den danner alter på en baggrund af forgyldte metalplader. Arbejdet er udført af billedhugger Erik Heide.

Reformationstidens kirke

Stolegavl
Prædikestol Them Kirke

Den lutherske reformation blev indført i 1536 ved kongevalget i Skt. Sørens Kirke i Gl. Rye. De katolske kalkmalerier blev kalket over og siden glemt. Og præsten skulle prædike på dansk, så folk kunne forstå det. I 1585 indførte man bænke, så folk kunne sidde ned i kirken. De blev lavet solidt af egetræ med udskårne navne på gårdmændene, så man vidste hvor man havde sin plads. På første række sad kongens mand på Løgagergård - Jacob Bertelsen, som var den mægtigste i sognet.

Samtidig fik man den udskårne prædikestol og altertavle, hvis oprindelige udsmykning er ukendt, men i 1849 fik indsat det nuværende billele af Jesus' korsfæstelse. I forbindelse med restaureringen i 2013 er altertavlen flyttet ind i sideskibet. Prædikestolen har haft billeder af de 4 evangelister. Men hovedsagen står med forgyldte bogstaver: "Ja salige ere de som høre Guds ord och bevare det."

Kirken er åben alle hverdage i graverens normale arbejdstid - ellers kan man låne nøglen.


Gudstjenester