Menighedsrådet

Formand

Else Nørgaard Sørensen
Gjessøparken 31
8600 Silkeborg
Mobil: 24 98 60 15
Mail: valeurelse@hotmail.com

Kontaktperson

Birgit Dalsgaard
Dyrehavn 24
8653 Them
Tlf.: 40 71 02 92
Mail: boedskov@live.dk

Kirkeværge

Oluf Kring Dahl
Smedebakken 27
8653 Them
Tlf.: 86 84 76 61
Mobil: 29 84 43 03
Mail: oldahl@mail.dk

Kasserer

Lisbeth Madsen
Møllehøjsvej 6
8653 Them
Mobil: 61 33 75 20
E mail: eogs@madsen.mail.dk

Bjarne Søballe Nielsen

Lyngkrogvej 6
8653 Them
Tlf: 86 84 71 82
Mail: 

Ena Schmidt
Saltenvej 14
8653 Them
Mobil: 22 46 75 14
Mail ena.susanne@hotmail.com

Næstformand og sekretær

Helle Byskov Grove
Gl. Ryvej 3
8653 Them
Mobil: 51 80 42 13
E mail:
hellebyskov12@gmail.com

Karen Kristiansen

Lindevej 2
8653 Them
Tlf. 86 84 90 64
Mail: kakri@privat.dk

Kirstine Vedel

Tlf.nr. 27 38 00 18
Absalongade 12,
8600 Silkeborg
Mail: kivpauli@gmail.com

Bygningskyndig

Steen Klercke
Mølledamsgade 3.2.
8600 Silkeborg
Telefon: 86 82 11 30
Mobil: 22 77 62 17
Mail: hesteburet@gmail.com

Menighedsrådsmøder 2019

Ingen begivenheder fundet.