Menighedsrådsvalget 2016

Tirsdag den 13. september 2016 blev der opstillet følgende fællesliste:

1. Helle Byskov Grove (Them)

2. Else Nørgaard Sørensen (Brande)

3. Karen Kristiansen (Them)

4. Evan Johansen (Brande)

5. Oluf Dahl (Them)

6. Birgit Dalsgaard (Brande)

7. Ena Schmidt (Them)

8. Steen Klercke (Brande)

9. Elisabeth Madsen (Them)

10. Bjarne Nielsen (Them)

11. Kirstine Vedel (Brande)

 
Da der ikke inden fristens udløb den 27. september 2016 er indgivet andre kandidatlister, er de 9 første kandidater på fælleslisten valgt til det kommende menighedsråd. De øvrige kandidater er stedfortrædere.

Det nyvalgte menighedsråds funktionsperiode begynder den 30. november 2016.

Menighedsrådsmøder 2019

Ingen begivenheder fundet.