Menighedsråd

 

Klik her for at læse referater

fra menighedsrådets møder

Menighedsrådets valgte medlemmer:

Formand

Else Nørgaard Sørensen

Gjessøparken 31

8600 Silkeborg

Mobil: 24 98 60 15

Mail: valeurelse@hotmail.com

 

Næstformand og sekretær

Ena Schmidt

Saltenvej 14

8653 Them

Mobil: ena.susanne@hotmail.com 

E mail: 22 46 75 14

 

 

Kontaktperson

Birgit Dalsgaard

Dyrehavn 24

8653 Them

Tlf.: 40 71 02 92

Mail: boedskov@live.dk

 

Kirkeværge

Oluf Kring Dahl

Smedebakken 27

8653 Them

Tlf.: 86 84 76 61

Mobil: 29 84 43 03

Mail: oldahl@mail.dk

 

Kasserer

Lisbeth Madsen

Møllehøjsvej 6

8653 Them

Mobil: 61 33 75 20

E mail: eogs@madsen.mail.dk
Bjarne Søballe Nielsen

Lyngkrogvej 6

8653 Them

Tlf: 86 84 71 82

 

 

Helle Byskov Grove

Gl. Ryvej 3

8653 Them

Mobil: 51 80 42 13

Mail: hellebyskov12@gmail.com

 

 

Karen Kristiansen

Lindevej 2

8653 Them

Tlf. 86 84 90 64

Mail: kakri@privat.dk

 

Kirstine Vedel

Tlf.nr. 27 38 00 18

Absalongade 12,

8600 Silkeborg

Mail: kivpauli@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Bygningskyndig

Steen Klercke

Mølledamsgade 3.2.

8600 Silkeborg

Telefon: 86 82 11 30

Mobil: 22 77 62 17

Mail: hesteburet@gmail.com