Fødsel og dåb

Fødsel

Når et barn er født på sygehuset, anmelder jordemoderen barnets fødsel til kirkekontoret.
Har du født hjemme uden en jordemoder, skal du anmelde fødslen på kirkekontoret.

Faderskab 

Er I gift, får I som forældre automatisk fælles forældremyndighed. Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, udfyldes en ”Omsorgs og ansvarserklæring” indenfor de første 14 dage efter fødslen. Sker dette ikke, vil vi anmode Familieretshuset om at starte en faderskabssag.

Erklæringen kan også udfyldes før fødslen. Begge dele gøres digitalt med Nem ID på www.borger.dk under fanen ”Familie og børn”. Vær opmærksom på, at erklæringerne hedder henholdsvis ”før fødslen” eller ”de første 28 dage efter fødslen”.

Medmoderskab  afgøres i Familieretshuset. Se vejledningen her

 

Navngivning og dåb

Jeres barn skal  navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Er du/I i tvivl, om det ønskede navn er et godkendt navn, kan det slås op her

Ønsker I jeres barn døbt, kan I henvende jer til kordegnen på Kirkekontoret   I Them og Brande kirker fejrer vi næsten hver søndag dåb, og vi glæder os hver gang til at byde dåbsbarnet, dets familie og venner velkommen i kirken. 

Efter dåben er barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

 

Faddere/Dåbsvidner

I skal have mindst 2 og højst 5 faddere, som skal være døbt med en kristen tro og over konfirmationsalderen. 

Samtale med præsten

Den præst der skal døbe jeres barn, vil forinden aftale et møde og besvare evntuelle spørgsmål , der måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens kristelige betydning.