Brande Kirke i Them sogn

Brande Kirke

Brandevej 18, Brande

8653 Them

Kirken er åben alle hverdage og lørdage kl. 8-18.

Se flere billeder af Brande Kirke her

Da den nuværende kirke ved Brandegård blev bygget i 1900, måtte man først nedbryde resterne af den gamle kirke fra 1200 - tallet, som lå på samme sted. Der var dog kun dele af indermuren tilbage, som bestod af rå kampesten samt en enkelt tilhugget kvadersten. De blev anvendt til fundament under den nye kirke, som ellers opførtes af røde teglsten fra Lysbro Teglværk. Stendigerne rundt om kirkegården går dog også tilbage til middelalderen og blev delvis restaureret efter opførelsen af den nye kirke.

Indsamling til kirken

I sidste del af 1800 - tallet voksede befolkningen i den vestlige del af Them sogn omkring landsbyerne Gjessø og Sepstrup, hvor der blev bygget nye skoler i 1896 og i Løgager i 1906. Allerede i 1874 havde folk fra Gjessø og Rustrup opført forsamlingshuset i Gjessø som følge af det grundvigske røre på Silkeborgegnen, og i 1903 blev Asklev Forsamlingshus bygget. Samtidig blev der samlet penge ind til at bygge en kirke på det gamle kirkested, som gårdmand Severin Andersen på Brandegård ville forære til formålet. Der blev indsamlet 2.800 kr., som var mange penge dengang, men dog langt fra kunne slå til.

Statstilskud til kirkebyggeri

Efter en bispevisitats i 1894,  hvor biskop Clausen fra Aarhus havde besigtiget kirkegrunden sammen med sognepræst Thorvald Petersen og gårdmand Severin Andersen, indsendtes ansøgning til Kirke- og Undervisningsministeriet om 19.000 kr. til at  opføre en kirke for 6-700 mennesker, der havde op til 1 ½ mil til kirken i Them "ad veje der i al fald om vinteren er meget besværlige at færdes på".

Biskoppen anbefalede ansøgningen, "da der i det hele er stor trang til en kirke". Og i år 1900 blev der bevilget 18.500 kr. på Finansloven, mens resten blev taget af de indsamlede midler.

Opført som "hedekirke"

Brande Kirke blev tegnet af arkitekt Clausen i Aarhus, der også havde tegnet kirkerne i Christianshede og Engesvang, i lighed med flere andre hedekirker i Hammerum Herred i slutningen af 1800 - tallet. Grundstenen blev lagt den 22. maj 1900, og 2. søndag i advent den 9. december blev kirken indviet af biskop Clausen, stiftamtmand Dreyer, provst Petersen, 12 af egnens præster og "så mange af egnens folk, at ikke blot alle siddepladser var optaget, men mange måtte stå op." Biskoppen talte over ordet: " I Vorherres hus ere mange boliger" og sagde bl.a.:

"Denne nye smukke kirke er et vidnesbyrd om, at også herude rører sig et kristeligt liv!"

Udsmykning af kirken

 

Altertavle

Kirkens inventar er alt sammen fra år 1900, undtagen orglet fra 1967 fra Jydsk Orgelbyggeri. Alterbilledet forestiller den gamle Simeon i templet i Jerusalem med det nyfødte Jesusbarn i sine arme og Maria og Anna i baggrunden, hvor Simeon siger de kendte ord: "Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk."

Ved 100-årsjubilæet i 2000 fik kirken nye bænke og knæfald, mens farverne blev ført tilbage til de oprindelige fra 1900.

Brande Kirke i vore dage

Derfor ligger Brande Kirke på dette sted mellem de forskellige bebyggelser i den vestlige del af Them sogn som et levende tegn på, at her bliver evangeliet forkyndt, børn døbt og konfirmeret, ægtefolk viet og døde begravet.

Udbygningen af Gjessø med familieboliger, skole og børnehave har ikke gjort behovet for kirken mindre, selv om det er lettere at færdes i bil - også om vinteren. Folks trang til at gå i kirke har måske ændret sig med tiden, men kirken ligger der stadig som et tegn på, at evangeliet også har et ord at sige til mennesker i vor tid.

 

Niels Uldall-Jessen, tidligere sognepræst i Them sogn