Vielse og Kirkelig velsignelse

Vielse
 

Ønsker I at blive viet i Them eller Brande Kirke, skal I kontakte kirkekontoret eller én af præsterne for at finde en dato.  Det er også muligt at blive viet en hverdag.

Ved vielse udenfor kirkerummet skal dette aftales med én af præsterne.

 

Inden vielsen

Inden vielsen skal begge parter udfylde en ægteskabserklæring. Dette gøres på www.borger.dk med NemID. Når I har modtaget kommunens afgørelse i form af en prøvelsesattest, kan denne sendes med sikker e-post til kirkekontoret.

Prøvelsesattesten kan tidligst bestilles 4 måneder før vielsen, og afleveres i god tid til kirkekontoret. Ved vielsen skal der udover brudeparret være to vidner tilstede. Navne og adresser på vidnerne afleveres ligeledes forud for vielsen på kirkekontoret.

Forud for vielsen har parret en samtale med præsten, hvor man gennemgår forløbet, salmer m.v.

Specielle musikønsker skal godkendes af præsten, der er ansvarlig for, hvad der foregår ved alle kirkelige handlinger.

Pyntning af kirken aftales med graver Dorte Møldrup på tlf. 4034 7962 eller på mail themgraver@gmail.com

 

 

 

 

 

Navneændring

En evt. navneændring i forbindelse med vielsen foregår digitalt med NemID via www.borger.dk  Ved spørgsmål kontaktes kirkekontoret.

Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest 14 dage inden vielsen.

Navneændringer på bryllupsdagen er gebyrfri, hvis den ene tager den andens navn.

 

Velsignelse

Ønsker I en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, kan tidspunktet aftales med kirkekontoret.