Navneændring

Ønsker du en navneændring, skal du udfylde en ansøgning på borger.dk og bruge dit NemID. Derefter behandler kirkekontoret i det sogn, du bor i, din ansøgning. Der er et gebyr på 518 kr (2022) for en navneændring, dog ikke i forbindelse med vielse, hvor det er gratis, hvis den ene tager den andens navn. 

Kirkekontoret er selvfølgelig gerne behjælpelig med oplysning og vejledning.