Vedtægter Them og Brande kirkegårde

 

Kontakt:
Them Kirkegårdskontor
 Graver:Dorte Møldrup
 Tlf. 4034 7962
 e-mail: themgraver@gmail.com

Træffes mandag - fredag 8.00-15.00

   Kirkegårdene